Govern de les Illes Balears

Agència de Turisme de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  DEPARTAMENT JURIDIC
Adreça:  RITA LEVI, EDIFICI ATB-PARC BIT
Telèfon:  971176699
Fax:  971784600

Instruccions internes(PDF de 235KB)  

Models de documents

Model de declaració responsable (PDF de 34KB)  
Document 1 (PDF de 946KB)  
Document 2 (PDF de 727KB)  
Model per a notificacions electròniques (PDF de 89KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
DEPARTAMENT JURIDIC:
RITA LEVI, EDIFICI ATB-PARC BIT -
Telèfon 971176699 - Fax 971784600 - Correu electrònic