Govern de les Illes Balears

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Contractació
Adreça:  Plaça de la Drassana nº4
Telèfon:  971 17 74 30
Fax:  971 17 74 33

Models de documents

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Contractació:
Plaça de la Drassana nº4 -
Telèfon 971 17 74 30 - Fax 971 17 74 33 - Correu electrònic