Govern de les Illes Balears Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  SECRETARIA GENERAL
Adreça:  Carrer de Sant Feliu, 8 A
Telèfon:  971 214802
Fax:  971 214807

Models de documents

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
SECRETARIA GENERAL:
Carrer de Sant Feliu, 8 A -
Telèfon 971 214802 - Fax 971 214807 - Correu electrònic