Govern de les Illes Balears

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

Perfil del contractant

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
Adreça:  carrer Laura Bassy, s/n, centre Empresarial Son Espanyol, ParcBIT
Telèfon:  971784730
Fax:  971784636

Instruccions internes(PDF de 312KB)  

Models de documents

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia:
carrer Laura Bassy, s/n, centre Empresarial Son Espanyol, ParcBIT -
Telèfon 971784730 - Fax 971784636 - Correu electrònic