Govern de les Illes Balears

Consorci de Transports de Mallorca

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Consorci de Transports de Mallorca
Adreça:  C/ d'Eusebi Estada, 28 - 07004 Palma
Telèfon:  971 91 31 91
Fax:  971 91 31 92

Models de documents

Model de declaració responsable (PDF de 34KB)  
Model d'aval (PDF de 55KB)  
Model d'assegurança de caució (PDF de 63KB)  
Document 1 (application/x-download de 993KB)  
Document 2 (application/x-download de 2132KB)  
Model per a notificacions electròniques (application/x-download de 86KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Consorci de Transports de Mallorca:
C/ d'Eusebi Estada, 28 - 07004 Palma -
Telèfon 971 91 31 91 - Fax 971 91 31 92 - Correu electrònic