Govern de les Illes Balears

Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears
Adreça:  C/ de Rosselló i Caçador, 20 07004 Palma
Telèfon:  971764433
Fax:  971 17 68 89

Instruccions internes(PDF de 193KB)  

Models de documents

Model de declaració responsable (PDF de 36KB)  
Model d'aval (PDF de 17KB)  
Model d'assegurança de caució (PDF de 21KB)  
Document 1 (PDF de 340KB)  
Model per a notificacions electròniques (PDF de 89KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears:
C/ de Rosselló i Caçador, 20 07004 Palma -
Telèfon 971764433 - Fax 971 17 68 89 - Correu electrònic