Govern de les Illes Balears

Fundació Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Fundació per Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
Adreça:  Carrer d'Alfons el Magnànim, 64
Telèfon:  971498935
Fax:  971498936

Instruccions internes(PDF de 258KB)  

Models de documents

Model de declaració responsable (PDF de 36KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Fundació per Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears:
Carrer d'Alfons el Magnànim, 64 -
Telèfon 971498935 - Fax 971498936 - Correu electrònic