Govern de les Illes Balears

Ens Públic de RTVIB (IB3)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Ens Públic de RTVIB (IB3)
Adreça:  C/ de Madalena, 21 (Polígon de Son Bugadelles) 07180 Calvià
Telèfon:  971 139 333
Fax:  971 139 331

Instruccions internes(PDF de 14436KB)  

Models de documents

Model de declaració responsable (PDF de 34KB)  
Model d'aval (PDF de 55KB)  
Model d'assegurança de caució (PDF de 63KB)  
Document 1 (PDF de 34KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Ens Públic de RTVIB (IB3):
C/ de Madalena, 21 (Polígon de Son Bugadelles) 07180 Calvià -
Telèfon 971 139 333 - Fax 971 139 331 - Correu electrònic