Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  UAC de la Conselleria de Presidencia
Adreça:  Passeig de Sagrera 2 - 3er
Telèfon:  971784130
Fax:  971176470

Instruccions internes(PDF de 111KB)  

Models de documents

Model de declaració responsable (PDF de 48KB)  
Model d'aval (PDF de 31KB)  
Model d'assegurança de caució (PDF de 38KB)  
Document 1 (PDF de 997KB)  
Document 2 (PDF de 3063KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic