Govern de les Illes Balears

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Adreça:  Plaça Son Castelló, 1. 07009. Palma. Illes Balears
Telèfon:  971 784650
Fax:  971 78 4651

Instruccions internes(PDF de 226KB)  

Models de documents

Model de declaració responsable (PDF de 40KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI):
Plaça Son Castelló, 1. 07009. Palma. Illes Balears -
Telèfon 971 784650 - Fax 971 78 4651 -