Govern de les Illes Balears

Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

Perfil del contractant

Informació general

Dades de contacte

Unitat administrativa:  Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
Adreça:  C/ del Morer, 6 07001 Palma
Telèfon:  971 71 36 28
Fax:  971 71 32 15

Instruccions internes(PDF de 124KB)  

Models de documents

Document 1 (PDF de 138KB)  
Document 2 (PDF de 116KB)  

Avís

En el cas què hi hagi contradicció entre la informació que consta al perfil del contractant i la que consta als plecs i als anuncis de l'expedient, preval la que consta a aquests darrers documents.

Català - Castellano
Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB):
C/ del Morer, 6 07001 Palma -
Telèfon 971 71 36 28 - Fax 971 71 32 15 - Correu electrònic