Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Estudi de les inversions reals fetes a l'exercic 2008 pel Govern de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 9444
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 25.800,00 Euros
IVA: 4.128,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 29.928,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 2602KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 205KB)  
Documentació a esmenar pels licitadors (PDF de 23KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 30/10/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 30/10/2008 a les 12.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: GRUSAMAR SL
Data de l'adjudicació provisional: 07/11/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 84KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 131KB)  

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic