Govern de les Illes Balears

Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori (06/2008-07/02/2010) (Suprimit)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Contracte de serveis neteja dependències Conselleria Mobilitat i Ordenació del Territori

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori (06/2008-07/02/2010)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR2008 7310
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 117.672,41 Euros
IVA: 18.827,59 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 136.500,00 Euros
Durada del contracte: de 1 de gener 2009 a 31 desembre 2009

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 247KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 54KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008151/p21.pdf
Data: 25/10/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 10/11/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 10/11/2008 a les 12.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Top Clean Baleares S.L.
Data de l'adjudicació provisional: 03/12/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 120KB)  

Català - Castellano
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori:
C/ de Jeroni Pou, 2 A - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 40 66 - Fax 971 78 40 83 -