Govern de les Illes Balears

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Contracte de serveis de consultoria i assistència tècnica en matèria laboral i de seguretat social

Dades generals

Òrgan de contractació: Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 2/2011
Durada del contracte: de l'1 de febrer al 31 de desembre de 2011

Adjudicació

Adjudicatari: Assessoria Alqueria Blanca, SL
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 11.400,00 Euros
IVA: 2.052,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 13.452,00 Euros
Data de l'adjudicació: 27/01/2011
Observacions: Import d?adjudicació: Import anual, IVA exclòs: 11.400,00 ¤ (Import mensual: 950,00 ¤) Termini d?execució: de l?1 de febrer al 31 de desembre de 2011 Import del contracte, IVA exclòs: 10.450,00 ¤ 18% IVA: 1.881,00 ¤ Import total del contracte: 12.331,00 ¤ Partida: capítol II del pressupost general GEIBSAU 2011 Anualitat: 2011
Document d'adjudicació (PDF de 441KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 671KB)  
Document de notificació als no adjudicataris (PDF de 673KB)  

Català - Castellano
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU):
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n, edifici Es Pinaret, Es Pont d'Inca, 07141 Marratxí -
Telèfon 971784266 - Fax 971784112 - Correu electrònic