Govern de les Illes Balears

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Subministrament de l'equipament d'un centre de dia i de nit a Valldemossa.

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: POS 1/2011
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 46.305,99 Euros
IVA: 8.335,07 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 54.641,06 Euros
Durada del contracte: 1 mes

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 276KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 168KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 23/02/2011
Data límit de presentació d'ofertes: 23/02/2011 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: El Corte Inglés SA
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 36.274,07 Euros
IVA: 6.529,33 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 42.803,40 Euros
Data de l'adjudicació: 24/03/2011

Català - Castellano
Contractació:
Plaça de la Drassana nº4 -
Telèfon 971 17 74 30 - Fax 971 17 74 33 - Correu electrònic