Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Elaboración de un plan de mejora de la comunicación del GIB

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 10180
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 60.000,00 Euros
IVA: 9.600,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 69.600,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 2249KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 105KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 11/11/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 11/11/2008 a les 12.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: LLorente & Cuenca Madrid, SL
Data de l'adjudicació provisional: 18/11/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 77KB)  

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic