Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Mobiliari d'oficina del edifici ubicat al carrer Palau Reaial 14-A de Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 9343
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 57.500,00 Euros
IVA: 9.200,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 66.700,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 209KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 109KB)  
Licitadors admesos i exclosos (PDF de 49KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 11/11/2008 a les 12.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Llorenç Salom, SL
Data de l'adjudicació provisional: 19/11/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 82KB)  

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic