Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Servei de neteja de l'edifici del Passeig Sagrera i altres edificis

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 9838
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 89.913,90 Euros
IVA: 14.386,22 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 104.300,12 Euros
Durada del contracte: 12 mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 523KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 115KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008160/p20.pdf
Data: 13/11/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 26/11/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 28/11/2008 a les 12.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Top Clean Baleares, SL
Data de l'adjudicació provisional: 19/12/2008

Més informació

Correcció d'errades advertides als plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. Al plec de prescripcions tècniques, al punt 2.1 referit al personal de neteja de l'edifici Antoni Maura, diu : 1 persona de dilluns a divendres 3 hores diàries a partir de les 15 hores i ha de dir: 1 persona dilluns a divendres 2 hores diàries a partir de les 15 hores. Al plec de Clàusules administratives , a la pàgina núm. 48, Annex, model d' oferta econòmica: Al quadre on figuren les categories del personal del contracte, s'ha d'afegir la categoria de "governanta" i eliminar la darrera línea on posa "total". Per més informació podeu telefonar a la UAC al núm. 971784130

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic