Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Manteniment dels ascensors de les oficines situades al C/ Eusebi Estada, 28 de Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci de Transports de Mallorca
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 2011000040
Lloc d'execució: España
Import (IVA exclòs): 3.606,60 Euros
IVA: 649,19 Euros
Import (IVA inclòs): 4.255,79 Euros
Adjudicatari: Schindler, SA
Data d'aprovació: 30/09/2011
Data de formalització: 30/09/2011
Data d'inici: 30/09/2011

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears