Govern de les Illes Balears

Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIO DE RESIDUS SANITARIS

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SER 1-2012
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 40.000,00 Euros
IVA: 7.200,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 47.200,00 Euros
Durada del contracte: 24 meses

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 261KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 420KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2012066/p215.pdf
Data: 10/05/2012
Publicat en: BOIB
Anunci (PDF de 23KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 25/05/2012
Data límit de presentació d'ofertes: 25/05/2012 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: ADALMO S.L.
Data de l'adjudicació: 22/06/2012
Document d'adjudicació (PDF de 507KB)  

Català - Castellano
FISIB:
Crtra. de Valldemossa, 79. Hosp. Univ. Son Espases. Edif. S. 07120. Palma. -
Telèfon 871205234 - Fax 871206868 - Correu electrònic