Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Servicio de vigilancia y seguridad del edificio Palau Reial 14A

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 9832
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 57.982,76 Euros
IVA: 9.277,24 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 67.260,00 Euros
Durada del contracte: 12 MESES

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 521KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 88KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008168/mp44.pdf
Data: 02/12/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 17/12/2008
Data límit de presentació d'ofertes: 17/12/2008 a les 12.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Cia. Mediterránea de Vigilancia SA
Data de l'adjudicació provisional: 26/01/2009

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic