Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

I Jornades de l'Administració electronica

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2008 12197
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 25.000,00 Euros
IVA: 4.000,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 29.000,00 Euros
Durada del contracte: fins 20 de febrer de 2009

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 323KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 84KB)  

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Mallorca punto de Encuentro SL
Data de l'adjudicació provisional: 23/12/2008

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic