Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei d'impressions digitals, plastificacions, vinils

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci de Transports de Mallorca
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 2012000004
Lloc d'execució: España
Import (IVA exclòs): 4.000,00 Euros
IVA: 720,00 Euros
Import (IVA inclòs): 4.720,00 Euros
Adjudicatari: Centre d'Impressió Digital
Data d'aprovació: 02/01/2012
Data de formalització: 02/01/2012
Data d'inici: 02/01/2012

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears