Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Reparació de quatre panells inoxidables a la terminal d'autobusos de l'Estació Intermodal de Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci de Transports de Mallorca
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 2012000007
Lloc d'execució: España
Import (IVA exclòs): 3.316,00 Euros
IVA: 596,88 Euros
Import (IVA inclòs): 3.912,88 Euros
Adjudicatari: Tecnometálica, SL
Data d'aprovació: 06/01/2012
Data de formalització: 06/01/2012
Data d'inici: 06/01/2012

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears