Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Reforma de la instal·lació de climatització a l?edifici Sector Naval de la Conselleria de Presidència

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2012 4588
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 199.911,42 Euros
IVA: 41.981,40 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 241.892,82 Euros
Durada del contracte: 3 mesos

Documentació general

Altres (PDF de 97KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 23/11/2012
Data límit de presentació d'ofertes: 23/11/2012 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 27/11/2012
Data d'obertura de proposicions: 27/11/2012
Data de proposta d'adjudicació: 27/12/2012

Adjudicació

Adjudicatari: Contratas Bartolomé Ramón SA
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 164.926,92 Euros
IVA: 34.634,65 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 199.561,57 Euros
Data de l'adjudicació: 10/01/2013
Document d'adjudicació (PDF de 138KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 120KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 11/01/2013
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 15/01/2013 fins a 01/02/2013

Més informació

22/02/13: Declerada finalització de l'expedient, tancament i arxiu

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic