Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Estudi d'integració d'energies renovables als sistemes elèctrics de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Comerç, Indústria i Energia (06/2008-19/06/2011)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 3495
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 170.000,00 Euros
IVA: 27.200,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 197.200,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 254KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 104KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/boib/index.do
Data: 24/07/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 08/09/2008 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 17/09/2008
Data d'obertura de proposicions: 14/10/2008
Data de proposta d'adjudicació: 05/11/2008

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: INTI ENERGIA, SL I SITE 5 CONSULTORÍA DE GESTIÓN, SL (UTE)
Data de l'adjudicació provisional: 10/11/2008
Document d'adjudicació provisional (PDF de 62KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 86KB)  

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears