Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Procediment contractació d'un servei de tanques publicitàries per a les obres de l'IBAVI

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 4559KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009031/p36.pdf
Data: 28/02/2009
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2008178/p343.pdf
Data: 20/12/2008
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 14/01/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 14/01/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 23/01/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: MALLA, S.A.
Data de l'adjudicació provisional: 03/02/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 44KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 49KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 161KB)  

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic