Govern de les Illes Balears

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I Y SALUT PER A LA SUPERVISIÓ DE TRES CONTRACTES DE MANTENIMIENT D'SFM

Dades generals

Òrgan de contractació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CME 13/12
Lloc d'execució: España
Import (IVA exclòs): 0,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import (IVA inclòs): 0,00 Euros
Altres conceptes: IMPORT D'ADJUDICACIÓ 10.502,00 EUROS
Adjudicatari: CARLOS GARAU FULLANA
Data d'aprovació: 21/02/2012
Data de formalització: 23/02/2012

Català - Castellano
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM):
Passatge Cala Figuera, 8 (Son Rutlan) - 07009 Palma -
Telèfon 871 93 00 00 - Fax 871 93 00 01 -