Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Servei per anunciar la celebració del Día de les Illes Balears 2009

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: CONTR 2009 25
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 115.517,00 Euros
IVA: 18.482,72 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 133.999,72 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 322KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 84KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009009/p109.pdf
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/01/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 26/01/2009 a les 12.00 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: Malla, SA
Data de l'adjudicació provisional: 06/02/2009

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic