Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Subministrament, el muntatge, la posada en funcionament i el manteniment per mitjà d?arrendament de l?equipament de mobiliari clínic per al nou Hospital Can Misses

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCCPASU133/2013
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.015.296,36 Euros
IVA: 119.556,08 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.134.852,44 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 1.015.296,36 Euros
IVA: 119.556,08 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 1.134.852,44 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 1.015.296,36 Euros
IVA: 119.556,08 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 1.134.852,44 Euros
Durada del contracte: 7 AÑOS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 704KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 482KB)  
Annex I (PDF de 735KB)  
Annex II (PDF de 18KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 313KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 05/08/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 05/08/2013 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: EL CORTE INGLES S.A.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 814.806,63 Euros
IVA: 103.509,45 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 918.316,08 Euros
Data de l'adjudicació: 22/11/2013
Document d'adjudicació (PDF de 412KB)  
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització s'ha d'efectuar a partir dels 15 dies hàbils des que es trameti la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats, sempre que no s'hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte o, si se n'ha interposat algun, que se n'hagi aixecat la suspensió.
Termini previst per formalitzar el contracte: des de 19/12/2013 fins a 03/01/2014

Formalització

Adjudicatari: EL CORTE INGLES S.A.
Data de formalització del contracte: 20/12/2013
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 814.806,63 Euros
IVA: 103.509,45 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 918.316,08 Euros
Termini d'execució de contracte: 7 años
Data d'inici: 20/12/2013
Data prevista d'acabament: 19/12/2020

Més informació

NOTA IMPORTANTE ACLARATORIA PRESENTACIÓN OFERTA: En el caso que el adjudicatario haya presentado tiempo de ampliación de la garantía deberá presentar la oferta económica descontando las anualidades correspondientes al canon variable a las que afecte? PRSENTAICÓN OFERTAS 5 DE AGOSTO DE 2.013

Segell de temps


Adjudicacions (PDF de 124KB)  
Formalitzacions (PDF de 124KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears