Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Millores a les instal·lacions de l'EDAR de Campos.

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SA/OB/13/15
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 119.602,94 Euros
IVA: 25.116,62 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 144.719,56 Euros
Durada del contracte: Sis mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 272KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 2767KB)  
Annex I (binary/octet-stream de 68KB)  
Annex II (binary/octet-stream de 53KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 19/08/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 19/08/2013 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 26/08/2013
Data d'obertura de proposicions: económiques 3/09/2013 a les 13:00 hores

Adjudicació

Adjudicatari: DAM, S.A.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 94.817,61 Euros
IVA: 19.911,70 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 114.729,31 Euros
Data de l'adjudicació: 12/09/2013

Formalització

Adjudicatari: DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRANEO, S.L.
Data de formalització del contracte: 01/10/2013
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 94.817,61 Euros
IVA: 19.911,70 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 114.729,31 Euros
Termini d'execució de contracte: 6 MESOS

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears