Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Subministrament, el muntatge, la posada en funcionament i el manteniment per mitjà d?arrendament de l?equipament d?endoscòpia per al Servei de Salut de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SSCC PASU 135/13
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.300.995,79 Euros
IVA: 160.476,90 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.461.472,69 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 1.300.995,79 Euros
IVA: 160.476,90 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 1.461.472,69 Euros
Lots: 3 lotes Lote1: Endoscopia flexible Lote2: Endoscopia rígida Lote3:Endoscopia reposición
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 1.300.995,79 Euros
IVA: 160.476,90 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 1.461.472,69 Euros
Durada del contracte: 7 AÑOS

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 622KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 163KB)  
Annex I (PDF de 138KB)  
Annex II (PDF de 483KB)  
Documentació complementària (PDF de 36KB)  
Altres (PDF de 354KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 06/09/2013
Data límit de presentació d'ofertes: 06/09/2013 a les 14.00 h

Més informació

13/08/2013 Se cuelga una nueva versión de PCA aclarando el contenido de cada sobre. EL PPT indica que no se adminten variantes,dado que lo que se admiten son mejoras, en los artículos que concretamente lo señalan. EN EL PPT, EL ANEXO I SON CRITERIOS VALORACIÓN Y ANEXO II FICHAS CORRECCIÓN DE ERRORES PCA: SE ELIMINA REFERENCIA AL IVA EN EL APARTADO Z DEL PCA Y SE CORRIGEN ANUALIDADES CANON VARIABLE LOTE 3 NOTA URGENTE: POR RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2.013 SE ACUERDA RETROTRAER EL EXPEDIENTE DE REFERENCIA POR ERROR EN FICHAS TÉCNICAS. (SE ADJUNTARA EN BREVE COPIA DE LA RESOLUCIÓN)

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears