Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCiÓ ESCOLETA 0 a· 3 ANYS DE PALMANYOLA

Dades generals

Òrgan de contractació: Consorci per al Desenvolupament d'Infraestructures de Palmanyola
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 1/2013
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 565.351,08 Euros
IVA: 118.723,73 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 684.074,81 Euros
Durada del contracte: ocho meses

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 300KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1732KB)  
Annex I (PDF de 6KB)  
Annex II (PDF de 374KB)  
Documentació complementària (PDF de 475KB)  
Altres (PDF de 38KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 182KB)  
Acta de la sisena Mesa de Contractació (PDF de 983KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8274/seccion-v-anuncios/475
Data: 18/02/2014
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 17/03/2014 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: FERROVIAL AGROMAN S.A.
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 452.280,86 Euros
IVA: 94.978,98 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 547.259,84 Euros
Data de l'adjudicació: 06/05/2014
Document d'adjudicació (PDF de 182KB)  

Més informació

Degut a una incidència a nivell informàtic no es pot penjar tota la informació gràfica de plànols, per la qual cosa es poden dirigir a la seu del Consorci de Palmanyola situada a la Plaça Major, s/n, de Palmanyola en horari de dilluns a divendres de 09:00-14:00h, telèfon 971 617 627.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 68KB)  
Adjudicacions (PDF de 126KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears