Govern de les Illes Balears

Conselleria de Presidència

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Procés participació a l'elaboració avantprojecte Llei d'associacions de les Illes Balears

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Presidència
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2009 318
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 38.793,10 Euros
IVA: 6.206,90 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 45.000,00 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 288KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 121KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 05/03/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 06/03/2009 a les 23.59 h

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: ACTUA DESENVOLUPAMENT SL
Data de l'adjudicació provisional: 17/03/2009

Adjudicació definitiva

Adjudicatari definitiu: ACTUA DESENVOLUPAMENT SL

Més informació

Només poden licitar les empreses convidades

Català - Castellano
UAC de la Conselleria de Presidencia:
Passeig de Sagrera 2 - 3er -
Telèfon 971784130 - Fax 971176470 - Correu electrònic