Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Joventut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Contracte de servei professor anglès

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 363/2014 CM1/2014
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 27/1/2014 31/7/2014
Import (IVA exclòs): 3.600,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import (IVA inclòs): 3.600,00 Euros
Adjudicatari: Julia Marmolejo Palmer
Data d'aprovació: 21/01/2014
Data de formalització: 27/01/2014
Data d'inici: 03/03/2014
Data prevista d'acabament: 31/07/2014

Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -