Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Joventut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei d'assessorament laboral, legal, gestió de contractes, nòmines i seguretat social

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 364/2014 CM 2/2014
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 1 any
Import (IVA exclòs): 11.000,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import (IVA inclòs): 11.000,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Asesoria Laboral M. Moyá
Data d'aprovació: 01/01/2014
Data de formalització: 24/02/2014
Data d'inici: 01/01/2014
Data prevista d'acabament: 31/12/2014

Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -