Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

Servei de gestió, retirada i transport dels residus procedents de les estacions depuradores d'aigües residuals de l'agència balear de l'aigua i de la qualitat ambiental a l'illa de menorca

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Núm. d'expedient: SA/SE/10/18
Núm. de pròrroga del contracte: 2
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Servei de gestió, retirada i transport dels residus procedents de les estacions depuradores d'aigües residuals de l'agència balear de l'aigua i de la qualitat ambiental a l'illa de menorca
Núm. de l'expedient d'origen: SA/SE/10/18
Durada de la pròrroga de contracte: des de 1/01/2014 fins 31/12/2014
Import de la pròrroga (IVA exclòs): 140.047,00 Euros
IVA: 14.004,70 Euros
Import de la pròrroga (IVA inclòs): 154.051,70 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: UTE AQUAGEST-GOMILA
Data d'aprovació: 03/10/2013
Data de formalització: 28/02/2011
Data d'inici: 02/03/2011
Data prevista d'acabament: 02/03/2013

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears