Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificat num. 1 del Contracte mixt de les obres urgents de reforma i del servei del manteniment, conservació i explotació de la IDAM de Formentera

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Núm. d'expedient: EX-OB-13-01
Tipus de contracte: Obres
Títol de l'expedient d'origen: Contracte mixt de les obres urgents de reforma i del servei del manteniment, conservació i explotació de la IDAM de Formentera
Núm. de l'expedient d'origen: EX-OB-13-01
Import de la modificació (IVA exclòs): 1.308.898,15 Euros
IVA: 274.868,61 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 1.583.766,76 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 7,37 %
Efecte temporal de la modificació: Pròrroga del termini d'execució
Variació del termini d'execució: 4 mesos adicionals
Adjudicatari: CADAGUA S.A.
Data d'aprovació: 25/11/2013
Data de formalització: 21/01/2014

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears