Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Coordinació seguretat i salut obres urbanització UA-C2 Campos

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 1-2013
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: durada obres urb. UA-C2 Campos
Import (IVA exclòs): 3.200,00 Euros
IVA: 672,00 Euros
Import (IVA inclòs): 3.872,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Antoni Arqué Garrofé
Data d'aprovació: 14/03/2013
Data de formalització: 15/03/2013
Data d'inici: 17/09/2013
Data prevista d'acabament: 17/07/2014

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic