Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Reparacions en la instal·lació elèctrica del Centre Insular de Menorca de la Conselleria de Salut.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Salut
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 2014 858
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: Del 01/04/2014 al 31/07/2014
Import (IVA exclòs): 14.258,02 Euros
IVA: 2.994,18 Euros
Import (IVA inclòs): 17.252,20 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Ingeniería 1982, SL
Data d'aprovació: 25/03/2014
Data de formalització: 27/03/2014
Data d'inici: 01/04/2014
Data prevista d'acabament: 31/07/2014

Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -