Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Joventut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Contracte de serveis per dur a terme la coordinació i direcció tècnica dels diferents torns de les activitats d'estiu Campaments 2014

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 396/2014 25/2014
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 37.904,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 37.904,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 37.904,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 37.904,00 Euros
Lots: 8 lots que corresponen a 8 torns
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 37.904,00 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 37.904,00 Euros
Durada del contracte: fins a 31 de desembre de 2014

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 28/03/2014
Data límit de presentació d'ofertes: 15/04/2014 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 16/04/2014
Data d'obertura de proposicions: 16/04/2014

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -