Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Contracte d'encàrrec professional per duar a terme la direcció de les obres dels elements estructurals d'un edifici de 14 HPP en Sant Ferran de Ses Roques, Formentera.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 3-2014
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: termini d' execució estructura (1 any)
Import (IVA exclòs): 6.000,00 Euros
IVA: 1.260,00 Euros
Import (IVA inclòs): 7.260,00 Euros

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic