Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte derivat de l'Acord marc per a la contractació centralitzada dels serveis postals de l'Administració de la CAIB i del sector públic instrumental. (exp. CC 1/2013 AM)

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Altres
Tramitació: Urgent
Sistema de racionalització: Contracte basat en un Acord marc
Núm. d'expedient: DER04/2014
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 24.603,22 Euros
IVA: 5.166,68 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 29.769,90 Euros
Sistema de determinació del preu:  preus unitaris Acord marc
Durada del contracte: 1 any

Segell de temps


Formalitzacions (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic