Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

subministrament, el muntatge, la posada en funcionament i el manteniment per arrendament de lequipament dendoscòpia per al nou Hospital Can Misses

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Núm. d'expedient: SSCC 135/13 BIS
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.150.452,32 Euros
IVA: 141.877,21 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.292.329,53 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 1.150.452,32 Euros
IVA: 141.877,21 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 1.292.329,53 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 1.150.452,32 Euros
IVA: 141.877,21 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 1.292.329,53 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 648KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 155KB)  
Annex I (PDF de 249KB)  
Annex II (PDF de 233KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 09/07/2014
Data límit de presentació d'ofertes: 09/07/2014 a les 00.00 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 63KB)  
Procediments arxivats (PDF de 63KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears