Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Joventut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Auditoria obligatòria en matèria de protecció de dades.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM 29/2014
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 3 mesos
Import (IVA exclòs): 3.475,00 Euros
IVA: 729,75 Euros
Import (IVA inclòs): 4.204,75 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: IURISTEC S.L.
Data d'aprovació: 08/05/2014
Data de formalització: 13/05/2014
Data d'inici: 14/05/2014
Data prevista d'acabament: 14/09/2014

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -