Govern de les Illes Balears

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Procediment contractació execució de les obres de rehabilitació de 66 H al Polígon de Llevant

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 441.345,36 Euros
IVA: 30.894,17 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 472.239,53 Euros

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 291KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 76KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009076/mp36.pdf
Data: 26/05/2009
Publicat en: BOIB

Accés: http://boib.caib.es/pdf/2009030/p34.pdf
Data: 26/02/2009
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 16/03/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions: 24/03/2009

Adjudicació provisional

Adjudicatari provisional: PALMA DOS 1000, S.L.
Data de l'adjudicació provisional: 01/04/2009
Document d'adjudicació provisional (PDF de 43KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari provisional (PDF de 48KB)  
Document de notificació als no adjudicataris provisionals (PDF de 179KB)  

Català - Castellano
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI):
C/ de Manuel Azaña, 9 - 07006 Palma -
Telèfon 971 78 49 94 - Fax 971 46 88 29 - Correu electrònic