Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Contracte de serveis per al manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions dels edificis i locals adscrits a la Conselleria de Família i Serveis Socials

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Família i Serveis Socials (02/05/2013 - 02/07/2015)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2014 / 1847
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 66.851,50 Euros
IVA: 14.038,82 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 80.890,32 Euros
Durada del contracte: Dotze mesos

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 313KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 133KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 64KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8342/543273/anunci-de-licitacio-...
Data: 08/07/2014
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 23/07/2014
Data límit de presentació d'ofertes: 23/07/2014 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motivació: Dessitiment perquè el pressupost base de licitació no resulta adequat per al compliment efectiu del contracte.
Resolució (PDF de 105KB)  

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 63KB)  
Procediments arxivats (PDF de 64KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears