Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Tallers d'hort, de cuina i d'informàtica adreçats al col·lectiu de persones especialment vulnerables, drogodependents en procés de rehabilitació.

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Salut
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 2014 3222
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: Del 21/07/2014 fins al 15/12/2014
Import (IVA exclòs): 7.920,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import (IVA inclòs): 7.920,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC)
Data d'aprovació: 15/07/2014
Data de formalització: 18/07/2014
Data d'inici: 21/07/2014
Data prevista d'acabament: 15/12/2014

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -