Govern de les Illes Balears

Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Adquisició d'un lloc de socors gran (lot 1) i set llocs de socors petits (lot 2).

Dades generals

Òrgan de contractació: Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 1/2009
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 137.801,09 Euros
IVA: 22.048,18 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 159.849,27 Euros
Durada del contracte: Lot 1: 4 setmanes, des de signatura contracte. Lot 2: 6 setmanes, des de signatura contracte

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 263KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 275KB)  
Documentació a esmenar pels licitadors (PDF de 91KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 27/03/2009
Data límit de presentació d'ofertes: 27/03/2009 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 31/03/2009
Data d'obertura de proposicions: Sobre 4: dia 6/04/2009, 10:30 h. Sobres 2 i 3: dia 17/04/2009, 9:00 h.
Data de proposta d'adjudicació: 24/04/2009, 10:00 h.

Català - Castellano
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU):
C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n, edifici Es Pinaret, Es Pont d'Inca, 07141 Marratxí -
Telèfon 971784266 - Fax 971784112 - Correu electrònic