Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Joventut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

ADQUISICIÓ DELS EQUIPS EVAPORADORS DE LA CAMERA DE CONGELACIÓ I DE REFRIGERACIÓ DE L'ALBERG D'ALCÚDIA I EL MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA DE CUINA DE L'AALBERG I DEL CAMPAMENT DE LA VICTÒRIA

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 401/2014
Lloc d'execució: España
Durada del contracte: 4 Mesos
Import (IVA exclòs): 0,00 Euros
IVA: 17.179,94 Euros
Import (IVA inclòs): 17.179,94 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: MALLORKLIMA
Data d'aprovació: 30/07/2014
Data de formalització: 31/07/2014
Data d'inici: 01/08/2014
Data prevista d'acabament: 31/12/2014

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -